ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σεμινάρια σύγχρονου χορού

  • Διοργάνωση σεμιναρίων για επαγγελματίες χορευτές και χορογράφους με τεχνικές σύγχρονου χορού από διεθνούς εμβέλειας χορογράφους και χορευτές.

 

Σύγχρονη βιωματική πολιτιστική έκφραση (ΣΥ.ΒΙ.Π.ΕΚ.)

Παρουσίαση Παραστάσεων: